Řešení konfliktů va firmě či organizaci

    Na základě předběžné analýzy situace ve firmě připravujeme opět psychologicko herní kurz, kde si všichni prožitkovou formou prožijí simulaci skutečných vztahů ve firmě a jejich řešení. Forma a obsah jsou určeny až po konkrétních výsledcích analýzy, která předchází kurzu a je obvykle založena na pohovorech s účastníky či dotazníkovou formou. Analýza vždy podle dohody s vedením a možnostmi firmy.

Obsah kurzu je zaměřen na:

definování problému, řešení, rozhodování
reakce na typické projevy
analýza obtížné situace - projekce osobnosti
typy konfliktních lidí - vhodné strategie k jejich zvládnutí
příčiny konfliktů - předcházení konfliktům
základní pravidla jednání v konfliktu a krizi
vyrovnání se s emocemi v konfliktech

Mgr. Pavel Rampas
Beroun
mobil:  777 27 5678
info@midas-skoleni.cz
www.midas-skoleni.cz

naši partneři