ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

 

PUZZLE METODA SLOŽENÍ KURZU

Každý kurz je individuálně složen dle potřeb a cílů školy jako puzzle z libovolných jednotlivých tematických bloků.

S vedením školy domluvíme požadované obsahové bloky, jejich časové délky a logickou následnost.

SEZNAM TÉMAT JE POUZE ORIENTAČNÍ. OBRATEM VÁM ZAŠLEME DETAILNÍ POPISY VŠECH KURZŮ A DÍLČÍCH TÉMAT.

VĚTŠINA KURZŮ MÁ AKREDITACI MŠMT.

 

KURZY PRO CELÉ ŠKOLNÍ KOLEKTIVY
 • TÝMOVÁ PRÁCE ŠKOLY - nejčastěji realizovaný kurz pro školní kolektivy, není pouze o společném zážitku, zabýváme se rozborem komunikací, konflikty, vedením a osobnostní diagnostikou v týmové spolupráci, je velký rozdíl mezi   spolupracovat   a   spolu  pracovat
 • ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ VE ŠKOLNÍM KOLEKTIVU - dle charakteru situace ve škole je volena metoda - mediace, facilitace, kurz jako prevence, supervize a v případě potřeby je součástí před kurzem uskutečněná dotazníková analýza situace ve škole
 • SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI - výchova a rozvoj dětí bez spolupráce s rodiči je velmi problematická, kurz přináší náměty a metodiku, jak nastavit vztah s rodiči a především, jak si rozdělit role a odpovědnost
 • OSOBNOSTNĚ ROZVOJOVÝ SEBEZKUŠENOSTNÍ KURZ - komplexní kurz rozvoje osobnostních a sociálních dovedností, objevte v sobě svůj potenciál, témata sebevědomí, sebeúcty, emoční inteligence, hodnotové žebříčky, vnitřní a vnější konflikty, úspěch, štěstí, stres, duševní hygiena...

        ______________

 • KURZY O VÝCHOVĚ PRO RODIČE POD HLAVIČKOU ŠKOLY - jednoduchou a zábavnou formou vedený kurz pro rodiče, kteří mají zájem se něco dozvědět o výchově, motivaci, vývojové psychologii a dalších tématech s cílem být dobrým rodičem

 

KURZY MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ - ŘEDITELÉ
 • ZÁKLADY VEDENÍ LIDÍ - komplexní kurz probírající nejdůležitější prvky v chování manažera, tak aby vytvářel motivační prostředí a byl vnímán jako přirozená autorita
 • VEDENÍ TÝMU - kurz zaměřený na pochopení a vytváření spolupráce v pracovním týmu, týmové role, synergický efekt, je velký rozdíl mezi   spolupracovat   a   spolu  pracovat
 • MOTIVACE - vnitřní a vnější motivace, respekt k motivačním potřebám, psychologické zákonitosti motivace, dobrý manažer se bez znalosti fungování motivace neobejde
 • HODNOCENÍ - nejdůležitější motivační nástroj, účastníci pochopí, že peníze rozhodně nejsou základním či jediným nástrojem hodnocení, kurz svým obsahem je i prevencí některých typů konfliktů mezi zaměstnanci
 • VEDENÍ PORAD - porada patří mezi základní manažerské nástroje, a proto by se jí mělo věnovat trochu více pozornosti, než obvykle bývá zvykem
 • TIME MANAGEMENT IV.GENERACE - člověk nemůže řídit čas, ale může se naučit efektivně se v něm chovat, kurz není jen o šetření času, ale umění práce s vlastní energií, vychází totiž z poslední verze tzv. 4. generace, kde se již uvažují biologické zákonitosti těla a mozku, dnes jde v oblasti času již o zdraví !
 • ZVLÁDÁNÍ STRESU - stres nezabíjí, strach ze stresu ano, nejnovější poznatky vycházející i z lékařských výzkumů o vlivu stresu na náš organismus a jaké jsou možnosti se stresem dobře vycházet
 • PROKRASTINACE - velmi moderní pojem a velmi rozšířený jev, chorobné odkládání úkolů, problémy s dotahováním věcí, roztříštění pozornosti a postupná tendence k únavě a depresi lze včas podchytit
 • ZKLIDNĚNÍ ŽIVOTA - RELAXACE A MEDITACE - v rychlosti a náročnosti dnešního světa člověk snadno zapomene, co vlastně od života skutečně chce, pro co žije, jaké jsou jeho nejdůležitější hodnoty, být klidný, spokojený a šťastný mnohem více záleží na nás než na okolním světě

 

KOMUNIKACE - KONFLIKTY - ASERTIVITA
 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI – obecně platí, že nelze nekomunikovat, kurz vás provede nejdůležitějšími principy fungování komunikace, probereme složky komunikace, řeč těla, chyby v přenosu informací a mnoho jiného, kurz svým obsahem velmi dobře využitelným i v soukromí
 • ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ – život bez konfliktů je utopie, každý den řešíme stovky vnitřních a vnějších konfliktů, jaké jsou přístupy ke konfliktům, jak je vnímat, jak s nimi pracovat, to je nejen náplní tohoto kurzu, ale i zásadní umění pro duševní hygienu a spokojený život
 • ASERTIVITA - téma, jehož popularita se mírně snížila, ale jeho důležitost nikoliv, asertivita není o tom, co mám správně říkat, ale o způsobu myšlení, naučíte jak asertivně vnímat svět kolem, ale především jak být asertivní k sobě samému

 

PEDAGOGOVÉ
 • KURZY PEDAGOGICKÝCH A PSYCHLOGICKÝCH TÉMAT – kurzy skládáme dle potřeby a časových možností z následujících hlavních témat

kurz je zároveň sám o sobě ukázkou metody, kterou mohou pedagogové použít přímo ve výuce

nevyprávíme o tom, jak učit, ale přímo vás tak učíme

 

KOMUNIKACE V PRAXI UČITELE

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ SE ŽÁKY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K ŽÁKŮM

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE PRO UČITELE

VEDENÍ TŘÍDY

UMĚNÍ MOTIVACE

OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ

VÝCHOVA NEBO VÝUKA?

KOOPERATIVNÍ VÝUKA

INTEGRACE, INKLUZE

MENTORING A KOUČINK VE VÝUCE

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE VE TŘÍDĚ

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

VLASTNÍ TVORBA ZÁŽITKOVÝCH AKTIVIT A HER

ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY A ŠIKANA

VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN

PRIMÁRNÍ PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ

LEKTORSKÉ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

EMOČNÍ INTELIGENCE UČITELE

SYNDROM VYHOŘENÍ

STRES

TIME MANAGEMENT 4.GENERACE

METODIKA A PORADENSTVÍ - KAM NA ŠKOLU?

OSOBNOSTNĚ ROZVOJOVÉ KURZY

DOPLŇUJÍCÍ KURZY PRO VÝCHOVNÉ PORADCE

 

KURZY PRO ŽÁKY
 • ADAPTAČNÍ KURZY - zážitkové programy pro seznámení, stmelení třídy, prevenci konfliktů, formou outdoorových výjezdů nebo ve školním prostředí
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE - zážitkový program zaměřený na různé druhy spolupráce, na diagnostiku týmových rolí, žákům na vlastní kůži ukazuje, jaký je rozdíl mezi týmovou a skupinovou prací, obvykle je kurz monotematicky motivován (Mars, Egypt, Pravěk, ...)
 • KURZY KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ - žáci si vyzkouší své komunikační schopnosti, návyky, objevíme nejčastější zdroje a příčiny konfliktů ve třídách, kurz je vždy přizpůsoben konkrétní věkové skupině
 • PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE - zážitkové sebezkušenostní kurzy se zaměřením na problémové chování, agresivitu, šikanu, závislosti a jiné problémové jevy na školách i mimo ně
 • KAM NA ŠKOLU? - často využívaný kurz, který zážitkovou sebezkušenostní formou pomáhá žákům v rozhodování, kterým směrem se v životě vydat, kurz obsahuje testy a jiné diagnostické metody a zároveň řeší téma sebedůvěry a schopností dosáhnout vysněných cílů
 • JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ? - sebezkušenostní kurz, na kterém se žáky projdeme základní předpoklady pro dosažení úspěchu v životě - aspirace, diagnostika silných stránek, emoční inteligence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Mgr. Pavel Rampas
Beroun
mobil:  777 27 5678
info@midas-skoleni.cz
www.midas-skoleni.cz

naši partneři