KURZY PRO VEŘEJNOST

 

PUZZLE METODA SLOŽENÍ KURZU

Spolupracujeme s různými organizacemi a neziskovkami, které pořádají vzdělávací kurzy pro veřejnost.

Každý kurz je individuálně složen dle potřeb a cílů organizace jako puzzle z libovolných jednotlivých tematických bloků.

S organizátory domluvíme požadované obsahové bloky, jejich časové délky a logickou následnost.

SEZNAM TÉMAT JE POUZE ORIENTAČNÍ. OBRATEM VÁM ZAŠLEME DETAILNÍ POPISY VŠECH KURZŮ A DÍLČÍCH TÉMAT.

VĚTŠINA KURZŮ MÁ AKREDITACI MŠMT.

 

KURZY OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE
 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI – obecně platí, že nelze nekomunikovat, kurz vás provede nejdůležitějšími principy fungování komunikace, probereme složky komunikace, řeč těla, chyby v přenosu informací a mnoho jiného, svým obsahem velmi dobře využitelným v soukromí i práci
 • ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ – život bez konfliktů je utopie, každý den řešíme stovky vnitřních a vnějších konfliktů, jaké jsou přístupy ke konfliktům, jak je vnímat, jak s nimi pracovat, to je nejen náplní tohoto kurzu, ale i zásadní umění pro duševní hygienu a spokojený život
 • ASERTIVITA - téma, jehož popularita se mírně snížila, ale jeho důležitost nikoliv, asertivita není o tom, co mám správně říkat, ale o způsobu myšlení, naučíte jak asertivně vnímat svět kolem, ale především jak být asertivní k sobě samému
 • TIME MANAGEMENT IV.GENERACE - člověk nemůže řídit čas, ale může se naučit efektivně se v něm chovat, kurz není jen o šetření času, ale umění práce s vlastní energií, vychází totiž z poslední verze tzv. 4. generace, kde se již uvažují biologické zákonitosti těla a mozku, dnes jde v oblasti času již o zdraví !
 • ZVLÁDÁNÍ STRESU - stres nezabíjí, strach ze stresu ano, nejnovější poznatky vycházející i z lékařských výzkumů o vlivu stresu na náš organismus a jaké jsou možnosti se stresem dobře vycházet
 • PROKRASTINACE - velmi moderní pojem a velmi rozšířený jev, chorobné odkládání úkolů, problémy s dotahováním věcí, roztříštění pozornosti a postupná tendence k únavě a depresi lze včas podchytit
 • ZKLIDNĚNÍ ŽIVOTA - RELAXACE A MEDITACE - v rychlosti a náročnosti dnešního světa člověk snadno zapomene, co vlastně od života skutečně chce, pro co žije, jaké jsou jeho nejdůležitější hodnoty, být klidný, spokojený a šťastný mnohem více záleží na nás než na okolním světě
 • JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ? - sebezkušenostní kurz, na kterém se žáky projdeme základní předpoklady pro dosažení úspěchu v životě - aspirace, diagnostika silných stránek, emoční inteligence
 • OSOBNOSTNĚ ROZVOJOVÝ SEBEZKUŠENOSTNÍ KURZ - komplexní kurz rozvoje osobnostních a sociálních dovedností, objevte v sobě svůj potenciál, témata sebevědomí, sebeúcty, emoční inteligence, hodnotové žebříčky, vnitřní a vnější konflikty, úspěch, štěstí, stres, duševní hygiena...

 

KURZY O VÝCHOVĚ
 • KURZY O VÝCHOVĚ PRO RODIČE - jednoduchou a zábavnou formou vedený kurz pro rodiče, kteří mají zájem se něco dozvědět o výchově, motivaci, vývojové psychologii a dalších tématech s cílem být dobrým rodičem
 • MOTIVACE - vnitřní a vnější motivace, respekt k motivačním potřebám, psychologické zákonitosti motivace, dobrý manažer se bez znalosti fungování motivace neobejde
 • HODNOCENÍ - nejdůležitější motivační nástroj, účastníci pochopí, že peníze rozhodně nejsou základním či jediným nástrojem hodnocení, kurz svým obsahem je i prevencí některých typů konfliktů mezi zaměstnanci
 • KURZY PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH TÉMAT – kurzy skládáme dle potřeby a časových možností z následujících hlavních témat

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

UMĚNÍ MOTIVACE

VÝCHOVA NEBO VÝUKA?

INTEGRACE, INKLUZE

ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY

EMOČNÍ INTELIGENCE

JAK VÉST SVÉ DĚTI K ROZHODNUTÍ - KAM NA ŠKOLU?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Mgr. Pavel Rampas
Beroun
mobil:  777 27 5678
info@midas-skoleni.cz
www.midas-skoleni.cz

naši partneři