OBCHODNÍ A VÝROBNÍ FIRMY

 

PUZZLE METODA SLOŽENÍ KURZU

Každý kurz je individuálně složen dle potřeb a cílů firmy jako puzzle z libovolných jednotlivých tematických bloků.

S vedením firmy domluvíme požadované, resp. na základě náslechu navrhované, obsahové bloky, jejich časové délky a logickou následnost.

SEZNAM TÉMAT JE POUZE ORIENTAČNÍ. OBRATEM VÁM ZAŠLEME DETAILNÍ POPISY VŠECH KURZŮ A DÍLČÍCH TÉMAT.

 

KURZY OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

Prodej patří mezi nejrozšířenější pracovní činnosti.

Prodávat je řemeslo a lze se ho naučit.

 • ZÁKLADNÍ KROKY PRODEJE - nejčastěji realizovaný kurz, trénink obchodních zástupců v oblasti strategie prodeje a argumentace, velká část prodejců používá neefektivní a pro klienty nezajímavý prezentační styl prodeje, naučíme vás rozebrat vaše produkty a služby rozebrat na užitky (argumenty) a ty vás naučíme prodávat
 • TRÉNINK OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ V TERÉNU - přímá účast trenéra na obchodních schůzkách a následná reflexe a doporučení pro zlepšení efektivity prodeje
 • TELEFONICKÁ KOMUNIKACE A TELEMARKETING - kurz zaměřený na specifika komunikace a obchodních dovedností po telefonu
 • PSYCHOLOGIE PRODEJE - navazuje na předchozí kurzy, je nástavbou pro zlepšení obchodního jednání v obtížnějších situacích
 • VYJEDNÁVÁNÍ - umění staré jako lidstvo samo, základní principy a strategie
 • TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKA - pro obchod je dobré naučit se poznat svého klienta
 • IMAGE A ETIKA V OBCHODNÍM JEDNÁNÍ - image nejen v oblasti oblékání, ale i v chování a komunikaci
 • SYNDROM VYHOŘENÍ OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ - častá příčina zhoršujících se výsledků obchodníků je nezvládnutí stresu a neúspěchu v obchodních jednáních a následná nedostatečná příprava a nízká energie na jednáních, a přitom se stačí jen naučit jinak resp. správně vnímat svoji práci
 • PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI - jsou nedílnou součástí každého obchodního jednání, stejně tak mnoho obchodních zástupců připravuje skupinové prezentace výrobků či služeb, nejmodernější trendy v prezentaci, prezentační technika, jak pracovat s trémou
 • SPOLUPRÁCE NA PŘÍPRAVĚ VÝSTAV A VELETRHŮ - kombinace přípravy argumentační strategie a prezentačních dovedností pro konkrétní typy akcí
KURZY MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
 • ZÁKLADY VEDENÍ LIDÍ - komplexní kurz probírající nejdůležitější prvky v chování manažera, tak aby vytvářel motivační prostředí a byl vnímán jako přirozená autorita
 • VEDENÍ TÝMU - kurz zaměřený na pochopení a vytváření spolupráce v pracovním týmu, týmové role, synergický efekt, je velký rozdíl mezi   spolupracovat   a   spolu  pracovat
 • MOTIVACE - vnitřní a vnější motivace, respekt k motivačním potřebám, psychologické zákonitosti motivace, dobrý manažer se bez znalosti fungování motivace neobejde
 • HODNOCENÍ - nejdůležitější motivační nástroj, účastníci pochopí, že peníze rozhodně nejsou základním či jediným nástrojem hodnocení, kurz svým obsahem je i prevencí některých typů konfliktů mezi zaměstnanci
 • VEDENÍ PORAD - porada patří mezi základní manažerské nástroje, a proto by se jí mělo věnovat trochu více pozornosti, než obvykle bývá zvykem
 • TIME MANAGEMENT IV.GENERACE - člověk nemůže řídit čas, ale může se naučit efektivně se v něm chovat, kurz není jen o šetření času, ale umění práce s vlastní energií, vychází totiž z poslední verze tzv. 4. generace, kde se již uvažují biologické zákonitosti těla a mozku, dnes jde v oblasti času již o zdraví !
 • ZVLÁDÁNÍ STRESU - stres nezabíjí, strach ze stresu ano, nejnovější poznatky vycházející i z lékařských výzkumů o vlivu stresu na náš organismus a jaké jsou možnosti se stresem dobře vycházet
 • PROKRASTINACE - velmi moderní pojem a velmi rozšířený jev, chorobné odkládání úkolů, problémy s dotahováním věcí, roztříštění pozornosti a postupná tendence k únavě a depresi lze včas podchytit
 • ZKLIDNĚNÍ ŽIVOTA - RELAXACE A MEDITACE - v rychlosti a náročnosti dnešního světa člověk snadno zapomene, co vlastně od života skutečně chce, pro co žije, jaké jsou jeho nejdůležitější hodnoty, být klidný, spokojený a šťastný mnohem více záleží na nás než na okolním světě
KOMUNIKACE - KONFLIKTY - ASERTIVITA
 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI – obecně platí, že nelze nekomunikovat, kurz vás provede nejdůležitějšími principy fungování komunikace, probereme složky komunikace, řeč těla, chyby v přenosu informací a mnoho jiného, kurz svým obsahem velmi dobře využitelným i v soukromí
 • ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ – život bez konfliktů je utopie, každý den řešíme stovky vnitřních a vnějších konfliktů, jaké jsou přístupy ke konfliktům, jak je vnímat, jak s nimi pracovat, to je nejen náplní tohoto kurzu, ale i zásadní umění pro duševní hygienu a spokojený život
 • ASERTIVITA - téma, jehož popularita se mírně snížila, ale jeho důležitost nikoliv, asertivita není o tom, co mám správně říkat, ale o způsobu myšlení, naučíte jak asertivně vnímat svět kolem, ale především jak být asertivní k sobě samému
SOUBORNÉ KOMPLEXNÍ A DLOUHODOBÉ KURZY
 • OBCHODNÍ AKADEMIE – komplexní příprava obchodních zástupců
 • MANAŽERSKÁ AKADEMIE – komplexní příprava na manažerskou pozici
 • AKADEMIE PRO ASISTENTY/-KY - komplexní příprava
 • SPECIÁLNÍ AKADEMIE - komplexní příprava pro konkrétní pozice - nákupčí, telefonista, prodavač, servisní technik,...
PRO CELOU FIRMU
 • ARGUMENTAČNÍ STRATEGIE - zpracování argumentační strategie firmy nebo výrobku či služby, příprava podkladů a pomůcek pro obchodní zástupce 
 • OBJEKTIVNÍ MOTIVAČNÍ SYSTÉM HODNOCENÍ - zpracování motivačního systému hodnocení zaměstnanců, objektivně každému dle jeho zásluh a přístupu
 • VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ - spoluúčast na výběrových řízeních, osobnostní diagnostika, vedení pohovorů, analýza životopisů
 • PROJEKTY - hledání a zpracování projektů pro firmy
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE - není pouze o společném zážitku, zabýváme se rozborem komunikací, konflikty, vedením a osobnostní diagnostikou v týmové spolupráci
 • DIAGNOSTIKA ZAMĚSTNANCŮ - spolupráce v oblasti výkonových a osobnostních testů a jiné potřebné diagnostice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Mgr. Pavel Rampas
Beroun
mobil:  777 27 5678
info@midas-skoleni.cz
www.midas-skoleni.cz

naši partneři