Proč s námi?

  •     REÁLNÁ ZKUŠENOST LEKTORA   

Lektor obchodních dovedností sám prodával. Lektor pedagogických dovedností sám učil. Lektor manažerských dovedností vedl tým lidí. Kurz povede člověk, který má osobní zkušenost z dané praxe. Nejsme teoretici odtržení od reality.

 
  •     NA MÍRU KONKRÉTNÍ FIRMĚ ČI ORGANIZACI - NÁSLECHY

Různé firmy a různí lidé = různé potřeby. Každý kurz je originál od obsahu po materiály. Součástí naší přípravy je osobní náslech lektora ve firmě, rozhovor s účastníky v jejich pracovním prostředí, stanovení cílů s vedením a předání návrhu obsahu a metod pro realizaci kurzu.

 
  •     AKTIVITA ÚČASTNÍKŮ

70% - vlastní činnost účastníka, 30% - lektorem předané stručné teoretické podklady, rozbory činností a návody pro aplikaci do reálné praxe.

 
  •     PESTROST A EFEKTIVITA METOD

Průběh kurzu, jeho tempo a zvolené metody jsou vybrány až dle skutečného obsazení kurzu konkrétními lidmi, dle jejich pracovních pozic, zkušeností, současné úrovně znalostí a jiných individuálních kritérií, volíme i nejvhodnější základní metodu celého kurzu dle jeho cíle - mentoring, koučink, trénink, poradenství, ...

 
  •     PRAVDIVOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ

Dodnes se běžně učí teorie, které nevznikly na základě seriózních výzkumů či ověření, ale byly jen zajímavé, jednoduché a ve své době populární a jen častým opakováním se přijaly za pravdivé. Naší prací je neustále sledovat novinky ve výzkumech, ověřovat si zdroje a až po ověření jejich pravdivosti a použitelnosti je zařadíme do kurzů.

 
  •     SROZUMITELNOST A POUŽITELNOST INFORMACÍ

Cílem kurzu by mělo být pochopení a možnost reálného použití v praxi. Neučíme zbytečné třídění teorií. Současnost je přeplněna informacemi a z nich je velká část zcela zbytečná vata. Hledáme pro vás a používáme jen to podstatné a ověřené v praxi. Naše babičky dokázaly dnešní složité teorie říci jednou větou. Mluvíme česky a nepoužíváme anglikanismy.

 
  •     SEBEPOZNÁVACÍ DIAGNOSTIKA

Téměř na každém kurzu se snažíme použít k danému tématu sebepoznávací diagnostiku. Jde o různé výkonové či osobnostní psychologické testy. Vyznáváme filozofii, že pokud se chci rozvíjet, musím co nejlépe poznat i sám sebe a své návyky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Mgr. Pavel Rampas
Beroun
mobil:  777 27 5678
info@midas-skoleni.cz
www.midas-skoleni.cz

naši partneři