Kurzy

Obsahové složení kurzu tvoříme spolu s vámi.

Dle vašich cílů a vzdělávacích potřeb, aktuální úrovně znalostí účastníků a v návaznosti na předchozí vzdělávání.

 

Výběr metod navrhujeme dle našich zkušeností a tematického zaměření kurzu.

Vždy se však jedná o zážitkové a sebezkušenostní aktivity.

Trénink, koučink, mentoring, poradenství, ...

Žádné přednášky. Nechceme školit, ale trénovat. Účastníci jsou neustále v činnosti. Hlavními metodami jsou prožitkové aktivity, hry, problémové situace, psychologické osobnostní a výkonové testy, audio, video a podobně.

 

Nejčastější postup na kurzu je:

1) Prožitková aktivita - řešení problému, brainstorming, kritické myšlení, test, zážitek, hra, …  - dle charakteru úkolu střídání individuální a skupinové práce

2) Reflexe právě prožitého - reflexe účastníků řízená lektorem - předem připravený seznam cílů a poznatků tématu, který je konfrontován s vlastní zkušeností

3) Aplikace závěrů do praxe účastníků

4) Diskuze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Mgr. Pavel Rampas
Beroun
mobil:  777 27 5678
info@midas-skoleni.cz
www.midas-skoleni.cz

naši partneři