SVČ, DDM, Dětské domovy ...

 

PUZZLE METODA SLOŽENÍ KURZU

Každý kurz je individuálně složen dle potřeb a cílů organizace jako puzzle z libovolných jednotlivých tematických bloků.

S vedením organizace domluvíme požadované obsahové bloky, jejich časové délky a logickou následnost.

SEZNAM TÉMAT JE POUZE ORIENTAČNÍ. OBRATEM VÁM ZAŠLEME DETAILNÍ POPISY VŠECH KURZŮ A DÍLČÍCH TÉMAT.

VĚTŠINA KURZŮ MÁ AKREDITACI MŠMT.

 

KURZY PRO CELÉ ORGANIZACE
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE - nejčastěji realizovaný kurz pro celé kolektivy, není pouze o společném zážitku, zabýváme se rozborem komunikací, konflikty, vedením a osobnostní diagnostikou v týmové spolupráci, je velký rozdíl mezi   spolupracovat   a   spolu  pracovat
 • ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V KOLEKTIVU - dle charakteru situace ve škole je volena metoda - mediace, facilitace, kurz jako prevence, supervize a v případě potřeby je součástí před kurzem uskutečněná dotazníková analýza situace ve škole
 • SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI - výchova a rozvoj dětí bez spolupráce s rodiči je velmi problematická, kurz přináší náměty a metodiku, jak nastavit vztah s rodiči a především, jak si rozdělit role a odpovědnost
 • OSOBNOSTNĚ ROZVOJOVÝ SEBEZKUŠENOSTNÍ KURZ - komplexní kurz rozvoje osobnostních a sociálních dovedností, objevte v sobě svůj potenciál, témata sebevědomí, sebeúcty, emoční inteligence, hodnotové žebříčky, vnitřní a vnější konflikty, úspěch, štěstí, stres, duševní hygiena...
        ______________
 
 • KURZY O VÝCHOVĚ PRO RODIČE POD HLAVIČKOU ORGANIZACE - jednoduchou a zábavnou formou vedený kurz pro rodiče, kteří mají zájem se něco dozvědět o výchově, motivaci, vývojové psychologii a dalších tématech s cílem být dobrým rodičem

 

KURZY MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ - ŘEDITELÉ
 • ZÁKLADY VEDENÍ LIDÍ - komplexní kurz probírající nejdůležitější prvky v chování manažera, tak aby vytvářel motivační prostředí a byl vnímán jako přirozená autorita
 • VEDENÍ TÝMU - kurz zaměřený na pochopení a vytváření spolupráce v pracovním týmu, týmové role, synergický efekt, je velký rozdíl mezi   spolupracovat   a   spolu  pracovat
 • MOTIVACE - vnitřní a vnější motivace, respekt k motivačním potřebám, psychologické zákonitosti motivace, dobrý manažer se bez znalosti fungování motivace neobejde
 • HODNOCENÍ - nejdůležitější motivační nástroj, účastníci pochopí, že peníze rozhodně nejsou základním či jediným nástrojem hodnocení, kurz svým obsahem je i prevencí některých typů konfliktů mezi zaměstnanci
 • VEDENÍ PORAD - porada patří mezi základní manažerské nástroje, a proto by se jí mělo věnovat trochu více pozornosti, než obvykle bývá zvykem
 • TIME MANAGEMENT IV.GENERACE - člověk nemůže řídit čas, ale může se naučit efektivně se v něm chovat, kurz není jen o šetření času, ale umění práce s vlastní energií, vychází totiž z poslední verze tzv. 4. generace, kde se již uvažují biologické zákonitosti těla a mozku, dnes jde v oblasti času již o zdraví !
 • ZVLÁDÁNÍ STRESU - stres nezabíjí, strach ze stresu ano, nejnovější poznatky vycházející i z lékařských výzkumů o vlivu stresu na náš organismus a jaké jsou možnosti se stresem dobře vycházet
 • PROKRASTINACE - velmi moderní pojem a velmi rozšířený jev, chorobné odkládání úkolů, problémy s dotahováním věcí, roztříštění pozornosti a postupná tendence k únavě a depresi lze včas podchytit
 • ZKLIDNĚNÍ ŽIVOTA - RELAXACE A MEDITACE - v rychlosti a náročnosti dnešního světa člověk snadno zapomene, co vlastně od života skutečně chce, pro co žije, jaké jsou jeho nejdůležitější hodnoty, být klidný, spokojený a šťastný mnohem více záleží na nás než na okolním světě

 

KOMUNIKACE - KONFLIKTY - ASERTIVITA
 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI – obecně platí, že nelze nekomunikovat, kurz vás provede nejdůležitějšími principy fungování komunikace, probereme složky komunikace, řeč těla, chyby v přenosu informací a mnoho jiného, kurz svým obsahem velmi dobře využitelným i v soukromí
 • ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ – život bez konfliktů je utopie, každý den řešíme stovky vnitřních a vnějších konfliktů, jaké jsou přístupy ke konfliktům, jak je vnímat, jak s nimi pracovat, to je nejen náplní tohoto kurzu, ale i zásadní umění pro duševní hygienu a spokojený život
 • ASERTIVITA - téma, jehož popularita se mírně snížila, ale jeho důležitost nikoliv, asertivita není o tom, co mám správně říkat, ale o způsobu myšlení, naučíte jak asertivně vnímat svět kolem, ale především jak být asertivní k sobě samému

 

PEDAGOGOVÉ VOLNÉHO ČASU
 • KURZY PEDAGOGICKÝCH A PSYCHLOGICKÝCH TÉMAT – kurzy skládáme dle potřeby a časových možností z následujících hlavních témat

     kurz je sám o sobě ukázkou metody, kterou mohou pedagogové použít přímo v práci s dětmi

       nevyprávíme o tom, jak učit, ale přímo vás tak učíme

 

KOMUNIKACE V PRAXI

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ S DĚTMI

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DĚTEM

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

VEDENÍ SKUPINY

UMĚNÍ MOTIVACE

OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ

VÝCHOVA NEBO VÝUKA?

INTEGRACE, INKLUZE

MENTORING A KOUČINK

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE VE SKUPINĚ

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

VLASTNÍ TVORBA ZÁŽITKOVÝCH AKTIVIT A HER

ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY A ŠIKANA

PRIMÁRNÍ PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ

LEKTORSKÉ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

EMOČNÍ INTELIGENCE PEDAGOGA

SYNDROM VYHOŘENÍ

STRES

TIME MANAGEMENT 4.GENERACE

OSOBNOSTNĚ ROZVOJOVÉ KURZY

KURZY ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY - PRO TÁBORY A JINÉ AKCE
 • KURZ O HŘE - kurz postavený výhradně na bázi zážitkové pedagogiky, cílem je inspirace pro všechny, kteří na táboře, kroužcích a podobných akcích chtějí něco víc, než jen hlídat děti, základní poznatky z psychologie a pedagogiky v praxi, které pomáhají vést děti k rozvoji konkrétních požadovaných klíčových kompetencí

    Kurz je složen ze tří hlavních zaměření, které se vzájemně střídají či prolínají.

    1) vlastní hraní si, jde o to, prožít si a zahrát maximum principielně různých herních aktivit, které slouží jako inspirace pro práci s dětmi, každá hra je nejen zahrána, ale poté maximálně rozebrána do předem promyšlených teoretických či praktických výstupů

    2) metodika, jak si tvořit vlastní indoorové a outdoorové hry a aktivity, jak vytvořit svou hru s konkrétním přínosem, jak si připravit cíle hry, jak využívat inspirační seznam principů her, jak se vytváří delší program a jak zajistit bezpečnost při hrách

    3) teoretický podklad pro výše uvedené činnosti, základem je vývojová psychologie, fungování našeho mozku a vnímání, základy kreativních postupů, zásady rozborů a reflexe a osobnostní diagnostika pro dospělé i děti (temperament)

         Kurz je bohatou inspirací samotných her a výchovných aktivit a metod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Mgr. Pavel Rampas
Beroun
mobil:  777 27 5678
info@midas-skoleni.cz
www.midas-skoleni.cz

naši partneři