STÁTNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

 

PUZZLE METODA SLOŽENÍ KURZU

Každý kurz je individuálně složen dle potřeb a cílů organizace jako puzzle z libovolných jednotlivých tematických bloků.

S vedením organizace domluvíme požadované obsahové bloky, jejich časové délky a logickou následnost.

SEZNAM TÉMAT JE POUZE ORIENTAČNÍ. OBRATEM VÁM ZAŠLEME DETAILNÍ POPISY VŠECH KURZŮ A DÍLČÍCH TÉMAT.

VĚTŠINA KURZŮ MÁ AKREDITACI MŠMT.

 

KURZY OSOBNOSTNÍCH DOVEDNOSTÍ
 • IMAGE A ETIKA V JEDNÁNÍ S KLIENTY - image nejen v oblasti oblékání, ale i v chování a komunikaci
 • SYNDROM VYHOŘENÍ - častý jev v současné náročné době, nezvládání každodenní zátěže, zásadní rozpor mezi očekáváním a realitou a přitom se stačí jen naučit jinak resp. správně vnímat svoji práci
 • PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI - nejmodernější trendy v prezentaci, prezentační technika, jak pracovat s trémou
 • OSOBNOSTNĚ ROZVOJOVÝ SEBEZKUŠENOSTNÍ KURZ - komplexní kurz rozvoje osobnostních a sociálních dovedností, objevte v sobě svůj potenciál, témata sebevědomí, sebeúcty, emoční inteligence, hodnotové žebříčky, vnitřní a vnější konflikty, úspěch, štěstí, stres, duševní hygiena...

 

KURZY MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ
 • ZÁKLADY VEDENÍ LIDÍ - komplexní kurz probírající nejdůležitější prvky v chování manažera, tak aby vytvářel motivační prostředí a byl vnímán jako přirozená autorita
 • VEDENÍ TÝMU - kurz zaměřený na pochopení a vytváření spolupráce v pracovním týmu, týmové role, synergický efekt, je velký rozdíl mezi   spolupracovat   a   spolu  pracovat
 • MOTIVACE - vnitřní a vnější motivace, respekt k motivačním potřebám, psychologické zákonitosti motivace, dobrý manažer se bez znalosti fungování motivace neobejde
 • HODNOCENÍ - nejdůležitější motivační nástroj, účastníci pochopí, že peníze rozhodně nejsou základním či jediným nástrojem hodnocení, kurz svým obsahem je i prevencí některých typů konfliktů mezi zaměstnanci
 • VEDENÍ PORAD - porada patří mezi základní manažerské nástroje, a proto by se jí mělo věnovat trochu více pozornosti, než obvykle bývá zvykem
 • TIME MANAGEMENT IV.GENERACE - člověk nemůže řídit čas, ale může se naučit efektivně se v něm chovat, kurz není jen o šetření času, ale umění práce s vlastní energií, vychází totiž z poslední verze tzv. 4. generace, kde se již uvažují biologické zákonitosti těla a mozku, dnes jde v oblasti času již o zdraví !
 • ZVLÁDÁNÍ STRESU - stres nezabíjí, strach ze stresu ano, nejnovější poznatky vycházející i z lékařských výzkumů o vlivu stresu na náš organismus a jaké jsou možnosti se stresem dobře vycházet
 • PROKRASTINACE - velmi moderní pojem a velmi rozšířený jev, chorobné odkládání úkolů, problémy s dotahováním věcí, roztříštění pozornosti a postupná tendence k únavě a depresi lze včas podchytit
 • ZKLIDNĚNÍ ŽIVOTA - RELAXACE A MEDITACE - v rychlosti a náročnosti dnešního světa člověk snadno zapomene, co vlastně od života skutečně chce, pro co žije, jaké jsou jeho nejdůležitější hodnoty, být klidný, spokojený a šťastný mnohem více záleží na nás než na okolním světě

 

KOMUNIKACE - KONFLIKTY - ASERTIVITA
 • KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI – obecně platí, že nelze nekomunikovat, kurz vás provede nejdůležitějšími principy fungování komunikace, probereme složky komunikace, řeč těla, chyby v přenosu informací a mnoho jiného, kurz svým obsahem velmi dobře využitelným i v soukromí
 • ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ – život bez konfliktů je utopie, každý den řešíme stovky vnitřních a vnějších konfliktů, jaké jsou přístupy ke konfliktům, jak je vnímat, jak s nimi pracovat, to je nejen náplní tohoto kurzu, ale i zásadní umění pro duševní hygienu a spokojený život
 • ASERTIVITA - téma, jehož popularita se mírně snížila, ale jeho důležitost nikoliv, asertivita není o tom, co mám správně říkat, ale o způsobu myšlení, naučíte jak asertivně vnímat svět kolem, ale především jak být asertivní k sobě samému

 

SOUBORNÉ KOMPLEXNÍ A DLOUHODOBÉ KURZY
 • MANAŽERSKÁ AKADEMIE – komplexní příprava na manažerskou pozici
 • AKADEMIE PRO ASISTENTY/-KY - komplexní příprava
 • SPECIÁLNÍ AKADEMIE - komplexní příprava pro konkrétní pozice

 

PRO CELOU ORGANIZACI
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE - není pouze o společném zážitku, zabýváme se rozborem komunikací, konflikty, vedením a osobnostní diagnostikou v týmové spolupráci
 • DIAGNOSTIKA ZAMĚSTNANCŮ - spolupráce v oblasti výkonových a osobnostních testů a jiné potřebné diagnostice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Mgr. Pavel Rampas
Beroun
mobil:  777 27 5678
info@midas-skoleni.cz
www.midas-skoleni.cz

naši partneři